Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-12-11

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Satsning på nyanlända barn och elevers lärande

Barn och utbildningsförvaltningen i Vänersborgs kommun satsar stort på sina barn och elever!

I ett samarbete med Skolverket skapas i Vänersborgs kommun bättre förutsättningar för personal, barn och elever. Tolv olika insatser för Barn och utbildningsförvaltningens personal startar ht-2018. Insatserna ska stärka vårt arbete i hur vi ska skapa goda förutsättningar för nyanlända barn och elevers lärande som i sin tur gynnar alla barn och elevers lärande.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se