Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-01-25

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Uppstart av systematiskt kvalitetsarbete

Igår var det uppstart av en stor insats för kompetensutveckling inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Insatsen görs för att stärka vårt arbete i hur vi skapar goda förutsättningar
för våra barn och elever samt deras lärande. Den 24 januari samlades förvaltningschef och ledningsgrupp, rektorer, förskolechefer, utvecklingsledare, lärledare, förstelärare och elevhälsans personal ihop med Karlstads universitet. I och med detta påbörjade 110 personer en resa tillsammans som sträcker sig över tre terminer.

Det blev en positiv och lyckad start där Inger Olsson bland annat berättade om skolans utvecklingsförmåga, vikten av att ha bra system för att upptäcka ”problem” och hur man kan utvecklas vidare utifrån det. Ingrid var imponerad av all den kompetens som samlats under samma tak och påpekade att det är viktigt att utnyttja den kraften för att tillsammans utveckla och kvalitetssäkra kommunens arbete med barn och elever.

Tillsammans gör vi bra bättre!llärledarelärledare

Uppstart Systematiskt kvalitetsarbete

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se