Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-06-26

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Lyckat forskningsbaserat språkstöd på Onsjö förskolor

Projektet handlar om att ge tidiga insatser till barnen gällande språk och kommunikation.

Ann Nordberg, forskare och lektor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs Universitet har genomfört en forskningsstudie som handlar om att arbetslagen på Onsjö förskolor använder sig av ett forskningsbaserat språkstödjande arbetssätt gentemot barnen på förskolan genom observationer och reflektioner samt diskussioner i kollegiala samtal. Hon är minst sagt imponerad av hur proffsigt lärledarna och arbetslagen arbetar med detta.

De personer som Ann Nordberg främst har samarbetat med är förskolechef Åsa Carlson och utvecklingsledare Lisa Sjöberg Johansson på Barn- och utbildningsförvaltningen. Dessutom har Ann samarbetat med lärledarna Maria Ottosson, Julia Sunnerdahl, Anette Bjarnell och Britt- Helen Johansson som leder ett högt kvalitativt professionellt arbete. Lärledarna ingår i de proffsiga arbetslagen på Onsjö förskolor som under våren gjort stora framsteg med att arbeta på ett forskningsbaserat sätt gällande språk och kommunikationsstöd ihop med barnen på förskolorna där.

De tre förskolorna på Onsjö är, så vitt de vet, pionjärer på att på vetenskaplig grund utveckla undervisningen och den språkliga kommunikativa interaktionen i just ”tambursituationen”.

I sitt utvecklingsarbete hade personal och ledning ställt sig frågan hur de kunde få till mer undervisning under hela dagen. Tambursituationerna var en situation där man såg en utvecklingspotential. Förskolechefen Åsa kontaktade Ann, som var intresserad av att haka på det redan pågående utvecklingsarbetet på förskolorna och tillföra forskningsaspekten och den vetenskapliga grunden.

Personalen får en medvetenhet och en ökad förståelse för hur viktig kommunikation, bemötande och samspel är. Genom ett positivt förhållningssätt stärker man det bra sätt som redan fanns.

- Det forskningsbaserade arbetssättet gör alla delaktiga och det ger vinster som högre kvalitét på vår utbildning, barnen utvecklas mer och pedagogernas lärande ökar genom att de sätter luppen på sig själva och ser vad som kan utvecklas ännu mer, säger förskolechefen Åsa Carlson.

- Genom mer medvetenhet om sig själv utvecklas man, säger lärledaren Maria Ottosson.

Arbetsmetoden innebär att Onsjö förskolor bygger på en redan väl
förankrad utvecklingsorganisation. Man filmar tambursituationerna med fokus på pedagogerna och dokumenterar det man ser i ett vetenskapligt förankrat observationsunderlag utformat av professor Julie Dockrell. I metoden reflekterar all personal enskilt och arbetar sen kollegialt med lärande samtal kring det de ser i både filmer och i observationsunderlagen. Som garanti för forskningsstudien görs analyser av både lärledare, utvecklingsledare, förskolechef och forskaren Ann Nordberg. Det innebär att underlagen gör att resultaten blir både kvalitativa och kvantitativa.

Arbetslagen har börjat ett arbete som kommer att fortsätta i höst 2019 och redan nu ser Ann faktiska resultat som hon presenterade för alla arbetslag på Onsjö förskolor för några veckor sedan.

- Vilken fantastisk förskolepersonal du (förvaltningschef Anne-Len Kriewitz) har på dessa förskolor… En forskare som jag, och som arbetar med praktiknära forskning blir lyrisk över att träffa sådana pedagogiska proffs. Barnen på Onsjö som träffar denna personal i förskolan dagligen har verkligen dragit en turlott, säger Ann Nordberg.

Projektet handlar dessutom om att ge tidiga insatser till barnen gällande språk och kommunikation, vilket en enig forskning slår fast gynnar alla barns tal, läs, och skriv förmåga senare i skolan och i livet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se