Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-10-08

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Digitala läromedel kan ge förbättrade skolresultat

Barn- och utbildningsförvaltningen inför ett kommunövergripande digitalt läromedel för att stärka likvärdigheten för eleverna i Vänersborgs kommun.

Genom att se till att pedagogerna har tillgång till ett varierat och individanpassat utbud av läromedel ökar möjligheterna till förbättrade elevresultat. Skolverket uppmanar till digitalisering som stöd i undervisningen och inköpet finansieras av statsbidrag.

Digitala läromedel förenklar vardagen för pedagogerna

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en process för att ta fram kriterier för att kunna välja digitala läromedel. En utvärderingsgrupp med representanter från låg-, mellan- och högstadiet fick möjlighet att prova olika alternativ med sina elever. Det beslutades sedan att det digitala läromedlet Clio för åk 4-9 skulle köpas in.

Programmet upplevs som ett aktuellt läromedel med stor variation på uppgifter och aktiviteter, stora möjligheter för pedagoger att anpassa läromedlet utifrån sitt sätt att undervisa genom ett flexibelt planeringsverktyg, många bra funktioner som hjälper både lärare och elever i det dagliga arbetet exempelvis tillgång till färdiga terminsplaneringar, enkelhet att arbeta ämnesövergripande, självrättande (och flexibelt) material för att hjälpa lärarna att arbeta formativt och för att eleverna ska få snabb feedback, läsguider för att hjälpa eleverna med reflekterande läsning och olika funktioner för att anpassa texter för elever. De ämnen som finns i programmet är matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, kemi, fysik, biologi, samhällskunskap, historia, geografi, religion, teknik samt material för förberedelseklass.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se