Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-11-14

Blåsut förskola får ett tillagningskök

Köket på Blåsut förskola byggs nu om från ett mottagningskök till ett tillagningskök. Projektet drar igång i december 2019 och förväntas stå klart i juni 2020.

Illustration. Mer reservation för ev. ändringar.

Befintliga lokaler renoveras med nya ytskikt, ny ventilation och ny utrustning. En utbyggnad om 75 kvadratmeter kommer också till. Att köket blir ett tillagningskök innebär att all mat som serveras barnen kommer tillagas på plats.

Vår förhoppning är att om- och tillbyggnationen kommer påverka verksamheten och närboende så lite som möjligt. Tunga transporter och trafik kommer dock öka något under tiden entreprenaden pågår. Byggarbetsplatsen är inhägnad och man ombedes att respektera avstängningarna.

Verksamheten i förskolan kommer bedrivas som vanligt under renoveringen. Föräldrar lämnar och hämtar sina barn på samma sätt som tidigare.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Kontakt projektet:
Henrik Frifelt

Telefon:
0521-72 25 18

E-post myndigheten:
samhallsbyggnad@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29