Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-28

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Besök i skolan av Sveriges kommuner och regioner

Den 24 januari hade Barn- och utbildningsförvaltningen besök av Maria Caryll och Åsa Ernestam från SKR.

Sektionschef Maria Caryll och utredare Åsa Ernestam fick information om bland annat rektorers och närvarokoordinatorers arbete på högstadiet, mobila skolteamet, logopedernas arbete med språksamtal i förskolan, skolsköterskornas hälsosamtal med elever samt andra delar inom elevhälsan. Maria och Åsa träffade också förvaltningens ledningsgrupp för dialog.

Under torsdagen föreläste Åsa för kommunens rektorer och andra intresserade om sin bok Se, förstå och förändra – att motverka könsskillnader i skolresultat.

Gruppbild besökare från SKR med chefer Elevhälsan samt mobila skolteamet

Susanne Lundin, mobila skolteamet, Maria Caryll, sektionschef SKR, Åsa Ernestam, utredare SKR, Karolina Almqvist, Martina Friberg och Katarina Lundqvist från mobila skolteamet. Stående: Carianne Lundvall Karlsson, biträdande chef elevhälsan, Lena Ericsson, elevhälsochef

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se