Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-12

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fler elever behöriga till gymnasiet

I år är det drygt 3% fler av niorna i Vänersborgs kommunala grundskolor som är behöriga till gymnasiet jämfört med förra året.

- Vi har påbörjat en resa med ett extra tydligt fokus på resultat och att våra barn och elever ska lyckas, säger Sofia Bråberg, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Allt arbete vi gör ska gagna barn och elevers lärande och utveckling.

- Vi har jobbat systematiskt på både huvudmanna- och enhetsnivå för att förbättra barn och elevers resultat. Bland annat har vi infört en analysmodell som innebär att vi använder information och erfarenheter från barngrupperna i förskolan och klassrummen i grundskolan för att utveckla undervisningen.

Vänersborgs kommunala grundskolor har legat under rikets genomsnitt under en längre tid, men nu är kunskapsresultaten bättre. Förra året var det 75,8% av eleverna i årskurs 9 som var behöriga till gymnasiet och genomsnittet för landets kommunala grundskolor var 82,5%. I år är 79% av eleverna i Vänersborgs kommunala verksamhet behöriga till gymnasiet. Genomsnittet för landet presenteras i höst.

- Vi har arbetat oerhört systematiskt på våra förskolor och grundskolor. Vi har kartlagt varje elevs utveckling noga och satt in olika åtgärder där det behövts. Personalen har tillsammans med rektorerna jobbat intensivt med uppföljning för att se om de insatser som gjorts gett resultat eller om de behövt förändra insatserna.

- Det är glädjande att resultaten förbättras och vi håller nu på att analysera resultatutvecklingen för att få syn på vilka insatser som varit framgångsrika. Vi tar med oss erfarenheter från analyserna i planeringen inför nästa läsår och självklart också i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Tydlighet, fokusering, innehåll och strukturer har hjälpt eleverna att nå bättre kunskapsresultat. Detta är inte bara viktigt i årskurs nio, utan hela vägen från förskolan och uppåt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se