Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-08-12

Ny skola på Holmängen

Barn- och utbildningsnämnden fattade måndagen den 20 januari 2020 beslut om att godkänna att samhällsbyggnadsnämnden startar projektering och verkställer byggnation av en ny skola på Holmängen i enlighet med rapporten ”Lokalplanering Holmängenskolan”. Lokalplaneringen ska sätta ramarna för projektering och byggnation av den nya skolan på Holmängen och ge förutsättningar för att skapa ändamålsenliga, flexibla och hållbara lokaler över tid.

Skolsituationen i centrala Vänersborg har utretts under lång tid. Utredningar har visat att Norra skolan är olämplig för en utbyggnad, att de funktioner som behövs för en tvåparallellig skola inte kan rymmas på Norra skolan och att det är lämpligt att placera en ny skola på Holmängen. Förutsättningar för att bygga en ny skola på Holmängen finns på plats genom att detaljplan ändrats och investeringsmedel beviljats av kommunfullmäktige från och med 2020.

För att täcka behovet elevplatser och för att få en effektiv och hållbar organisation ska Holmängenskolan dimensioneras för 21 klasser med totalt 525 elever.

Alla utrymmen ska kunna användas i pedagogiskt syfte, tillåta olika organisationer och arbetssätt. Hemvisterna i markplan kommer även att kunna användas för förskola vilket ger lokaler som kan förändras utefter eventuella svängningar i elevunderlaget. De utrymmen som kan begränsa en utökning av elevantalet planeras så att de kan byggas ut. Skolans utrymmen och då framförallt matsal samt idrottshall planeras så att de ska vara användbara för allmänheten efter skoltid. Barnperspektivet ska genomsyra projekteringen av den nya skolan på Holmängen och skolan ska vara inflyttningsklar i maj 2023 för att tas i bruk för undervisning höstterminen 2023.

Ta del av rapporten ”Lokalplanering Holmängenskolan” här (, 563 kB).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se