Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-02-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fjärr- och distansundervisning för högstadiet

Det har fattats beslut om att under perioden 25 januari-14 mars 2021 bedriva fjärr- och distansundervisning för upp till en årskurs i taget i Vänersborgs kommuns högstadieskolor.

Beslutet är fattat utifrån Smittskydds rekommendation, som utgår från det fortsatt ansträngda smittläget, och en förlängning av beslutet som först gällde till och med 19 februari.

Viss undervisning kommer att ske på distans fram till sportlovet. Årskurserna turas om med att en i taget ha distansundervisning.

Beslutet gällande distansundervisning gäller inte för de elever som går i grundsärskolan eller de elever som rektor bedömer ha behov av närundervisning på platts. De går till skolan som vanligt.

Berörda elever och vårdnadshavare har fått information via lärplattformen InfoMentor, och kommer att få information från respektive skola.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se