Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-08

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Skola på Holmängen först ut i unik upphandling

Barn med byggare.

En skola byggd i trä med plats för 525 elever på Holmängen är först ut i en unik upphandling av Vänersborgs kommun.

Skolan i den nya stadsdelen beräknas tas i drift höstterminen 2024 och ligger granne med Regionarkivet. I planerna ingår också en gymnastiksal.

Kommunen har skrivit avtal med Serneke om sex olika byggnationer inom skolans värld. Det sammanlagda värdet av projekten uppskattas till 475 miljoner kronor. Skolan på Holmängen står först på tur.

- Vi har på grund av den barn- och elevökning som skett under senare år tillskapat tillfälliga lokallösningar. Med nya permanenta lokaler på rätt ställe kan vi nu förbättra lärmiljön för både barn och elever samt arbetsmiljön för vår personal, säger Bo Carlsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Bästa nyttan
Anders Wiklund, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ser fördelar med den här typen av upphandling:

- Kommunen har en nyckelroll i arbetet för klimatsmart hållbart byggande. Att bygga skolor i trä har fördelar. Inte minst när det handlar om att nå visionerna i kommunens miljöprogram, men det handlar också om att öka välmåendet bland elever och personal.

- Fördelarna med partnering är flera. Nu innebär det att skolan tillsammans med entreprenören gemensamt fokuserar på att hitta de bästa lösningarna för dem som ska bedriva verksamhet i fastigheten. Kommunen gör då rätt val från början och investerar pengarna där de gör störst nytta, säger Anders.

Följande projekt ingår i avtalet:
1. Nyproduktion av en central skola i trä. Skolan är för F-6 och det ska gå ca 525 elever där. Gymnastiksal ingår. Höstterminen 2024 är verksamheten igång.

2. Tillbyggnad av befintlig skola i Brålanda. Utökning av köket i samband med detta.

3. Tillbyggnad av befintliga lokaler för förskolan i Frändefors. Delvis för att få ökad kapacitet, samt att kunna plocka bort vissa tillfälligt hyrda lokaler.

4. Tillbyggnad av befintliga lokaler för förskolan i Brålanda. Delvis för att få ökad kapacitet, samt att kunna plocka bort vissa tillfälligt hyrda lokaler.

5. Nyproduktion av en ny förskola centralt i Vänersborg. Finns ingen beslutad placering i dagsläget.

6. Utbyggnad och tillbyggnad av gymnastiksal och specialsalar på Mariedalskolan. Ligger sist i tid av de sex projekten

Avtalet är en avsiktsförklaring. Kommunens ambition är att bygga dessa sex projekt, men politiska beslut krävs under resans gång. Det är också för tidigt att säga inom vilken tidsrymd spadarna sätts i jorden.

Kontaktpersoner
Henrik Frifelt
Tf Enhetschef Projekt
0521–72 25 18
henrik.frifelt@vanersborg.se

Christoffer Sundin, arbetschef Serneke Sverige AB
0520-49 47 55
christoffer.sundin@serneke.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se