Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-11-26

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Så här ska Holmängenskolan se ut

En visionsbild av hur skolan kommer att se ut.

Nu har bygglovshandlingarna lämnats in och ytterligare ett steg har tagits mot ett förverkligande av Holmängenskolan.

Vänersborgs kommun och Serneke Sverige AB arbetar i strategisk samverkan för att möta ökade behov av utbildningslokaler inom kommunen. Först ut i raden av totalt sex projekt är en ny skola på det expansiva området Holmängen i Vänersborg.

Skolan rymmer förskole- och skollokaler för 525 elever samt en idrottshall för skol- och föreningsverksamhet.

Hållbar och flexibel
- Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktiga i såväl små som stora detaljer. Genom verksamhetens stora engagemang i denna fas har vi kunnat påverka utformningen av ändamålsenliga lärmiljöer för förskola och grundskola som är hållbara och flexibla att anpassas för både nutid och framtid, säger Ann Nyqvist som är verksamhetschef för F-6 på Vänersborgs kommun

- Vi har gemensamt sedan sommaren 2021 arbetat med utformningen av Holmängenskolan in- och utvändiga miljöer och system. Vi har utformat en flexibel skola med hjärta och puls, värme och trygghet genom stor delaktighet och inflytande från projektets alla intressenter berättar projektledarna Thomas Johnsson, Vänersborgs kommun och Martin Svensson, Serneke.

Trä som byggmaterial
I projektet använder man sig av trä i alla delar av den bärande stommen; bärande massivträväggar, bärande utfackningsväggar, bjälklag, pelare, balk, trappor och takkonstruktion utförs allt av trä. Trämaterial återfinns också på många delar av skolan vilka inte har med stommen att göra, bland annat som invändiga ytskikt samt lekredskap och utrustning på den generösa skolgården.

- Vänersborgs kommun har varit tydliga med målet kring en riktig träbyggnad så det har varit tydligt för projektgruppen att inte tillämpa några hybridlösningar vilket ofta görs i andra så kallade träbyggnader. Vi har gått ”all in” på trä och hittat funktionella och hållbara lösningar säger Christoffer Sundin, projekteringsledare för Holmängenskolan.

Självförsörjande på el
På byggnadernas tak monteras en solcellsanläggning med en effekt på 250 000 kwh, vilket motsvarar hela skolans årsförbrukning, i princip kan man säga att den blir självförsörjande.

Det troliga är byggstart i mars 2022 och att den kan börja användas från och med höstterminen 2024.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se