Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-18

Förskolor i Vänersborg har internationellt besök

Elisabeth Åkesson på Öxnereds förskola, Renchia Uxam från Omaruru och Frida Schaffer, samordnare för projektet

Förskolepedagoger från Namibia besöker Öxnered och Blåsut för studiebesök på förskolorna.

I staden Omaruru i Namibia med cirka 14 000 invånare levde Vänersborgaren Axel W Eriksson under 1800-talet. Han samlade bland annat in och skänkte närmare 1 000 afrikanska fåglar till Vänersborgs museum och det var grunden till utbytet mellan Omaruru och Vänersborg. Ett utbyte och samröre mellan två städer som håller i sig än idag cirka 140 år senare.

Samarbete sedan 2017
Det är fredag förmiddag och på Öxnereds förskola lär barnen ut leken ”Under hökens vingar” till sin nya, tillfälliga pedagog Renchia Uxam. Renchia är tillsammans med sin kollega Leanna Gaomas och samordnare/kommunikatör Dirck Kuzatjike på besök i Vänersborg i nästan två veckor för ett utbyte inom Atlasprojektet.

- 2016 åkte vi till Omaruru för att se om vi kunde få till ett samarbete och sedan 2017 har vi ett utbyte mellan Öxnereds förskola, Blåsuts förskola och Axel W Eriksson Daycare Center i Omaruru, berättar Frida Schaffer, samordnare i projektet. I Vänersborg jobbar vi mycket i vår pedagogik med de globala målen och i Omaruru arbetar man med barnkonventionen. Vi har plockat ut mål från de globala målen som vi sedan kopplar ihop med barnkonventionen och har hittat ett bra arbetssätt av det.

Barnen - mer lika än olika
Bara för att det är tre förskolor i två olika länder i två helt olika världsdelar, innebär inte det att det inte går att arbeta med samma saker.

- Vi har kunnat använda samma typ av material och arbetat med samma frågor, säger Frida. Bland annat har vi jobbat med Min familj, där barnen i båda länderna har fått i bild och text berättat om sin familj, hur de bor och hur de lever. Ett annat projekt har varit En underbar värld, där vi har byggt upp en värld med växter och djur som finns i respektive lands natur. I projektet Hjärna, hjärta, hand har barnen fått berätta hur vi vuxna ska vara mot barnen. Barnen i de båda länderna har svarat samma saker på frågorna, så vi är mer lika än olika.

Nya tankar och idéer
I Omaruru driver Renchia och Leanna Gaomas förskola för 45 barn mellan 1-6 år. Förskolan är belägen i Leannas hem och finansieras till största delen av gåvor, kollekter och fadderverksamhet. I Omaruru finns inga kommunala förskolor, utan alla drivs i privat regi. På torsdag åker trion tillbaka hem med nya tankar, idéer och erfarenheter med sig i bagaget.

- Det jag tar med mig härifrån är hur förskolorna är uppbyggda, säger Renchia Uxam. I Namibia ser förskolan ut mer som en skolsal med bänkar och vi bedriver undervisning. Här väver man in undervisningen in i leken på ett annat sätt. Här i Sverige pratar barnen mer fritt med sina lärare och använder sin fantasi mycket mer. Vi är mer strikta, låter barnen prata först när de har blivit tilltalade och använder målarböcker i stället för tomma papper vid ritningen. Det tar jag också med mig!

Även barnen i Blåsut och Öxnered har fått nya tankar efter besöket.

- Barnen på förskolorna har tyckt att det här har varit jättekul, berättar Frida. Barnen i de båda länderna har bara träffats digitalt, men alla tycker ändå att de har fått nya vänner på andra sidan jorden. De har även lärt sig lite engelska nu när Renchia och Leanna har varit här och framför allt har de lärt om olika kulturer, hur man ska vara mot varandra och barnen har haft många djupa funderingar. Det här har gett oss massor!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se