Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-05

Droganvändningen bland unga minskar

Årets drogvaneundersökning visar att allt fler av eleverna i åk 9 och åk 2 på gymnasiet väljer att inte använda droger.

För fjärde gången deltar Vänersborgs kommun i en regional drogvaneundersökning där eleverna i årskurs 9 och elever i andra året på gymnasiet har fått svara på frågor kring användning av tobak, alkohol och narkotika. Undersökningen visar att utvecklingen går åt rätt håll.

- Vi ser att de flesta ungdomarna i kommunen väljer att inte använda tobak, alkohol och narkotika, vilket är jättepositivt! De goda resultaten kan ses som en del av ett långsiktigt strategiskt arbete som genomförts inom det drogförebyggande arbetet tillsammans med en mängd olika samarbetspartners på grundskolorna, Birger Sjöberggymnasiet samt på våra fritidsgårdar, säger Sara Gunnarsson Forsberg, drogförebyggande samordnare på Vänersborgs kommun.

Cigarrettrökning minskar

Undersökningen genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommuner och Västra Götalandsregionen. Den visar att rökning av vanliga cigarretter (där räknas inte e-cigarretter in) går ner från 19 procent till 8 procent bland niondeklassarna och från 33 procent till 12 procent bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet. Elever som har uppgett att de har rökt e-cigaretter har ökat markant från 6 procent till 17 procent. Det är en utveckling som också följer regionens resultat.

Nytt för i år är frågan ”Har du erfarenhet av att tagit lustgas?” då det uppmärksammats både nationellt, regionalt och lokalt att ungdomar använder lustgas för att berusa sig. Även här är resultatet sammanslaget för åk 9 och åk 2 på gymnasiet och visar att 12 procent av eleverna har erfarenhet av att ha tagit lustgas.

Snusanvändningen ökar bland ungdomarna

Däremot ökar snusandet. Från 2019 till 2022 har andelen elever i årskurs 9 som har provat snus eller som använder snus frekvent ökat från 8 procent till 9 procent. På gymnasiet har andelen ökat från 15 procent till 18 procent.

- En av anledningarna tror jag är det vita snuset som det senaste året marknadsförts som ett hälsosamt alternativ på sociala medier och att det är tobaksfritt, vilket är en sanning med modifikation eftersom det innehåller nikotin. Sedan den 1 augusti i år är det 18-årsgräns på att köpa vitt snus. Det är tjejerna i båda åldersgrupperna som står för ökningen, säger Sara Gunnarsson Forsberg.

När det kommer till alkoholanvändningen har andelen konsumenter i årskurs 9 kraftigt minskat från 48 procent till 33 procent. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasiet åk 2. Här har andelen alkoholkonsumenter minskat från 82 procent år till 59 procent.

Narkotikaanvändningen minskar också i användning, men attityden till narkotika har förändrats.

- Inställningen till cannabis går åt fel håll i regionen. Vi ser att andelen elever som tycker att cannabis är ofarligt ökar, men glädjande nog ökar inte användningen av cannabis bland eleverna, säger Sara Gunnarsson Forsberg.

Läs hela undersökningen hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Drogförebyggnade samordnare:
Sara Gunnarsson Forsberg

Telefon:
0521-72 17 25

E-post : sara.gunnarsson@vanersborg.se