Hoppa till innehåll

 

Elevpraktik, PRAO

I Vänersborg sker PRAO (praktisk arbetslivsorientering) genom att eleverna är ute på olika arbetsplatser i enveckorsperioder under
år 8 och 9.

Syftet med PRAO är att ge eleven kunskaper om- och erfarenheter från arbetslivet. Det kan även vara ett stöd för elevens kommande studie- och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen.
Elevernas behov av kunskaper och medvetenhet om sig själv samt om samhälle och arbete bör stå i centrum. Verksamheten skall syfta till att så långt som möjligt hjälpa eleverna bland annat med följande:

  • Orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.
  • Få erfarenhet om de villkor för demokrati, inflytande och ansvar som finns i arbetslivet.
  • Lära sig förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet.
  • Öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie- och yrkesval som beror på könsrollstänkande, statustänkande och social/kulturell bakgrund.

KONTAKT

Studie- och yrkesvägledare
år 7-9 grundskolan

Dalboskolan
Caroline Elvin

Telefon:
0521- 72 22 07

E-post:
caroline.elvin@vanersborg.se

Torpaskolan
Camilla Jönsson

Telefon:
0521- 72 15 66

E-post:
camilla.jonsson@vanersborg.se

Silvertärnan
Emilia Svensson

Telefon:
0521- 72 18 04

E-post:
emilia.svensson@vanersborg.se

Vänerparken
Monika Eneroth

Telefon:
0521 - 72 17 14

E-post:
monika.eneroth@vanersborg.se