Hoppa till innehåll

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

VAD: att

  • lärarstudenter som placeras i Vänersborgs kommun skall ges en god verksamhetsförlagd utbildning som ger dem en god plattform för den kommande yrkesutövningen.
  • lokala lärarutbildare/handledare i Vänersborgs kommun inbjuds till regelbundna nätverksträffar för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.
  • rektor skall hålla sig informerad om lärarutbildningen, stödja lokala lärarutbildare och student i uppdrag och utbildning för att få kompetent och kunnig personal i framtiden!

VARFÖR: att

  • varje nyutbildad lärare skall kännas som en tänkbar kollega.
  • en kvalitetssäkring för att få professionell och kompetent personal.

HUR: att

  • ta med studenten i verksamhetens alla delar och föra reflekterande och utvecklande samtal.
  • rektorer genomför regelbundna dialoger med lokala lärarutbildare och studenter.

 

KONTAKT

Administrativ chef
Alexandra Sjöborg

Telefon:
0521-72 11 04

E-post:
alexandra.sjoborg@vanersborg.se