Hoppa till innehåll

 

Resor och inneboende

För grundskolan regleras rätten till skolskjuts i skollagen och innebär att kommunen har ett ansvar för att grundskoleelever på ett säkert sätt skall ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Skolskjuts sker även till kommunens särskolor. Trafiken utförs med taxi och specialfordon och styrs från Västtrafiks beställningscentral i Falköping.

För elever i gymnasiet är det resebidrag eller busskort som kan sökas om eleven har mer än 6 kilometer i reseavstånd mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan.

Hemkommunen ger ekonomiskt stöd för inackordering till ungdomar som behöver bo borta under studietiden, om de läser på en annan kommuns gymnasieskola. Statligt inackorderingstillägg från CSN (Centrala Studiestödsnämnden) kan komma i fråga för studier utanför det offentliga skolväsendet, dvs för studier vid fristående gymnasieskolor, riksinternatskolor och folkhögskolor.

Handläggningstiden för skolskjutsansökan kan ta upp till tre veckor från att ansökan mottagits och registrerats på barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolskjutsansökan grundskola, grundsärskola e-tjänst

KONTAKT

Skolskjutssamordnare grundskolan:
Emma Björnström

Telefon:    
0521-72 24 85

E-post:
skolskjuts@vanersborg.se

Särskoleskjutssamordnare:
Marie Martinsson

Telefon:
0521-72 12 80

E-post:
marie.martinsson@vanersborg.se

Samres beställnings­central:
010 173 02 00

E-post:
fastaresor.skovde@samres.se

Birger Sjöberggymnasiet
Box 217
462 23 Vänersborg

Besöksadress:
Idrottsgatan 3

Telefon:
0521-72 18 11

Telefax:
0521-155 52

E-post
:
infobsg@kunskapsforbundet.se

Hemsida
Birger Sjöberggymnasiets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.