Hoppa till innehåll

 

Upphandlade skolskjutsar för grundskolan

Läsåret 2022/2023

 

Samtliga skolskjutsberättigade elever placeras på en särskild skolbusslinje på morgonturerna samt en särskild tur på eftermiddagen. Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen, exempel på detta är alkolås, årliga utrymningsövningar och att kunna garantera alla elever sittplats med bälte. Det är därför viktigt att eleverna stiger på anvisad buss så att inte några busslinjer blir överbelastade. Alla skolskjutsberättigade elever får informationsbrev hemskickat till sig före skolstart där resplan/tidtabell finns beskriven för respektive elev.

Några sträckningar och linjer har förändrats/bytt namn – det är därför också viktigt att man som elev/vårdnadshavare ser över tidtabell och linjesträckning. Bussarna kommer att skyltas med SKOLBUSS och nummer enligt tidtabell. Om eleven missar anvisad skolskjuts ansvarar vårdnadshavaren för att eleven kommer till skolan. Observera att tidtabellen kan komma att justeras cirka fyra veckor efter skolstart.

KONTAKT

Skolskjutssamordnare grundskolan:
Kajsa Mazolaqi

Telefon:    
0521-72 24 85

E-post:
skolskjuts@vanersborg.se

Vid frågor gällande förare och fordon vänligen kontakta:


Trafikplanerare Vybuss
Katarina Westergren

Telefon:
070-150 15 48

E-post:
katarina.westergren@vy.se