Hoppa till innehåll

 

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Elever i grundskolan som riskerar att inte nå de kunskapskrav, som minst ska uppnås, har enligt skollagen rätt till särskilt stöd. Eleven har också rätt till ett skriftligt åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilket behov av stöd eleven har, hur skolan ska tillgodose det och hur skolan tänker följa upp och utvärdera insatserna.
Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara med när åtgärdsprogrammet tas fram.
Det är rektorn på skolan som beslutar om åtgärdsprogrammet.
Rektorns beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (extern länk)

Elever i gymnasiet som är i behov av särskilt stöd får hjälp med att upprätta åtgärdsprogram, vid skolstart görs test för att snabbt se om behov föreligger. I samråd med elev, föräldrar görs utredningar av dyselexi, läs- och skrivsvårigheter.

KONTAKT

Grundskolan:

Barn - och elevhälsochef:
Stina Lindell

Telefon:
0521-72 10 80

E-post:
stina.lindell@vanersborg.se

Barn- och elevhälsochef:
Magnus Henriksson

Telefon:
0521-72 10 73

E-post:
magnus.henriksson@vanersborg.se

Birger Sjöberggymnasiets elevhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.