Hoppa till innehåll

 

Specialpedagogik

Specialpedagog, finns anställda på grundskolan och gymnasiet. Deras arbete och insatser sker utifrån de åtgärdsplaner som upprättas.
En av specialpedagogerna som är anställda för grundskolan har ett särskilt ansvar för särskolan.

Grundskolan
Varje enhet har egen anställd personal så här finns informationen under respektive skola, det finns en specialpedagog som har särskilt ansvar för grundsärskolan:
Ann-Charlotte Rahmberg: 0521- 72 12 22

KONTAKT

Verksamhetschef förskola
Pernilla Dahlstrand

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Elevhälsochef grundskolan
Lena Ericsson

Telefon:
0521-72 10 80

E-post:
lena.ericsson@vanersborg.se

E-post myndigheten:
elevhalsan@vanersborg.se


Gymnasiet:
Birger Sjöberggymnasiets elevhälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster