Hoppa till innehåll

Särskola

Särskolan finns som parallell skolform till grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

  • Grundsärskolan är en egen skolform och omfattar årskurs 1-9.
  • Gymnasiesärskolan erbjuder individuella och nationella programmen på gymnasiet som läses på 4 år.
  • Särvux, särskild utbildning för vuxna, egen skolform, frivillig.

Information om grundsärskolan år 1-9, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna i Vänersborg, finner du under respektive skolform i menyn till vänster, grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 17 80

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

Telefon:
0521-72 13 65

E-post:
tomas.granat@vanersborg.se