Gå till innehåll

Verktygsfält

Anmälan och antagning

Anmälan till Musik- och kulturskolans utbud av kurser

Länk till Musik- och kulturskolans webbanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att så många som möjligt ska få tillfälle att delta i Musik- och kulturskolans verksamhet kan varje elev endast stå i kö till två kurser. Nya anmälningar medför att tidigare val tas bort. Efterfrågan på Musik- och kulturskolans kurser är i vissa fall större än antalet platser. Det innebär att de elever som inte kan beredas plats placeras i kö. Du behöver inte anmäla dig igen utan står automatiskt kvar i kö tills du fått ett erbjudande.

Bekräftelse på inkommen anmälan får du med e-post när du anmäler dig på webben. Anmälningsuppgifterna lagras i ett datasystem för elevadministration. Registret handhas endast av behörig personal på kultur- och fritidsförvaltningen samt barn-och utbildningsförvaltningen.

Elev som tackar ja till erbjuden plats på sitt andrahandsval kan få stå kvar i kö ett år på sitt förstahandsval, därefter krävs förnyad anmälan.

Om erbjuden tid inte passar har man möjlighet att stå kvar i kön. Om man tackar nej en andra gång mister man sin plats i kön.
Anmälningarna behandlas utifrån anmälningsdatum, men även praktiska orsaker såsom ålder, gruppsammansättning, geografiskt område och om eleven kan den erbjudna tiden, avgör vilka elever som antas.

Instrumenthyra

Uthyrning av instrument sker i mån av tillgång. På blanketten noteras uppgifter om instrumentnummer av elevens lärare och undertecknas sedan av vårdnadshavare.

Blanketter

Avanmälningsblankett Musik- och kulturskolan Pdf, 61.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsförbindelse Instrumenthyra Musik- och kulturskolan Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblankett Musik- och kulturskolan Pdf, 139.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Läsårstider 2023/24 Pdf, 103.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 september 2023