Hoppa till innehåll

Kösituation barnomsorg

Tabellen uppdateras 1:e varje månad. Antalet platser kvar kan förändras från dag till dag men tabellen uppdateras en gång i månaden.

Siffrorna visar antalet barn som står i kö till barnomsorgsplats oavsett om det gäller en ny- eller omplacering, samt platser kvar inom en 4 månaders period räknat från innevarande månad.  

Tabellen gäller inte fritidsplaceringar.

OBS! Uppdatering av tabellen sker inte helgdag. Vid helgdag uppdateras tabellen första arbetsdag efter helgdagen.

Kö och lediga platser 31 januarier 2020

Kommentar:

Det är mycket rörelse just nu då vi placerar de barn som står i kö på förskolorna. Siffrorna är en ögonblicksbild på barnomsorgssituationen i Vänersborgs kommun. Siffrornas syfte är att ni vårdnadshavare ska få en uppfattning om hur det ser ut i just ert önskade område. Har ni frågor angående siffrorna är ni välkomna att höra av er till oss administratörer.

Område

Kö     

Platser kvar

Skerrud

0

3

Brålanda

10

1

Frändefors

18

0

Öxnered

10

0

Blåsut

16

0

Torpa/Tärnan

87

19

Mariedal

20

3

Centrum

36

9

Väne-Ryr

8

0

Onsjö

21

1

Granås

14

1

Centr. Vargön

3

9

Mulltorp

0

2

Lanternan

8

0

KONTAKT

Administratör barnomsorg
Emma Karvonen

Område
Centrum, Mariedal, Onsjö och Torpa/Tärnan
Enskild pedagogisk omsorg

Telefon:    
0521-72 14 79  

Administratör barnomsorg
Christina Nilsson

Område:
Blåsut, Brålanda, Frändefors, Mulltorp,Skerrud, Vargön, Väne-Ryr och Öxnered Pedagogisk omsorg Barn placerade i verksamhet i annan kommun

Telefon:
0521-72 14 79

Administratör
Therese Andersson

Område:
Enskild verksamhet i Vänersborgs kommun.

E-post, (gemensam)
barnomsorg@vanersborg.se