Gå till innehåll

Verktygsfält

Första verksamheterna är hbtqi-certifierade

Bord med penslar och färger på Timjan. Ovanpå ligger logotypen med texten Hbtqi-certifiering.

I våra verksamheter ska alla känna sig välkomna! Det var Kultur- och fritidsförvaltningen vision när man påbörjade arbetet med att stärka personalens kunskap inom hbtqi-frågor. Nu arbetar man mer strategiskt och gemensamt med inkluderingsarbetet.

- Vi är stolta över att vara de första verksamheterna i Vänersborgs kommun att hbtqi-certifierar sig. Vi hoppas kunna inspirera fler att utbilda sig inom inkludering- och normarbete, säger Glenn Hasselberg, enhetschef för fritidsgårdarna.

Undersökningar visar att unga hbtqi-personer i större utsträckning än andra inte deltar i öppna fritidsverksamheter. Det vill vi motverka. Vi vill att fler unga ska få möjlighet att delta, ha en trygg och meningsfull fritid.

- Hbtqi-certifieringen är en av flera satsningar inom förvaltningen som syftar till ett breddat deltagande. Arbetet har bäring på Barnkonventionen, folkhälsa och ett socialt hållbarhetsperspektiv, säger Malin Haglund, enhetschef för allmänkultur.

Under hösten 2023 fick våra medarbetare utbildning i bland annat machokultur, normer och diskrimineringsgrunderna med ett särskilt fokus på hbtqi-rättigheter. Medarbetarna har därefter varit delaktiga i att skapa en tre-årig handlingsplan för hur vi ska erbjuda attraktiva och mer inkluderande verksamheter och aktiviteter.

Följande verksamheter är hbtqi-certifierade i Vänersborgs kommun

  • Allmänkultur/barnkultur
  • Barnens kastanj
  • Fritidsbanken i Vänersborg
  • Lyckans fritidsgård
  • Timjan ungkultur
  • Torpa fritidsgård
  • Vänersborgs konsthall

Läs mer om hbtqi-arbetet i Vänersborg här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 mars 2024