Gå till innehåll

Verktygsfält

Lediga villatomter

Vänersborgs kommuns säljer villatomter via tomtkö till privatpersoner som vill bygga hus. Alla tomter skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Hand håller i ett litet hus

För att få köpa en tomt från kommunen krävs att du står i den kommunala tomtkön. Anmälan till tomtkön görs i kommunens E-tjänst. Du kan anmäla dig och läsa mer om det under fliken ”Gå med i tomtkön” nedan.

I E-tjänsten kan du också uppdatera kontaktuppgifter och se vilken plats i tomtkön du har.

Så går en försäljning till:

Sökande som vill köpa en tomt i önskat område ska genom E-tjänst, rangordna de tomter de är intresserade av. Om flera rangordnar samma tomt, erbjuds tomten först till den som har stått längst i tomtkön. Tackar den nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person som har med den i sin rangordning, och så vidare.

Gå med i tomtkön

För att få köpa en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö. Anmälan till tomtkön görs i kommunens E-tjänst.

När du anmäler dig till tomtkön får du betala en avgift på 200 kr. Det gör du i samband med att du skickar in anmälan via E-tjänsten.

Därefter kostar det 200 kr per kalenderår. Fakturering för den årliga tomtköavgiften sker genom att vi skickar ut en betalningsbegäran digitalt via mina sidor i kommunens e-tjänstportal.

Läs mer i tomtköreglerna. Du hittar tomtköreglerna under länken Regler och styrande dokument Bygga, bo och miljö nedan.

Anmäl dig till tomtkön via e-tjänst:

Hur fungerar tomtkön?

Efter att du skickat in din ansökan om tomtköplats, samt betalat de 200 kronor som det kostar att gå med, registreras du i tomtkön. När nya tomter finns till försäljning går meddelande om detta ut till de som står registrerade i tomtkön. Dessa får då i turordning möjlighet att köpa en tomt.

En avgift på 200 kronor tas varje år ut för förnyelse av tomtköplatsen. Om du inte betalar den faktura som kommunen skickar ut så förlorar du din plats i kön, några påminnelser skickas inte ut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023