Gå till innehåll

Verktygsfält

Energideklaration

Enligt lagen ska villor och radhus som byggs och säljs energideklareras. I energideklarationen redovisas bland annat husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader.

Nya regler för energideklarationer gör det lättare för dig att se hur mycket energi en byggnad förbrukar, jämfört med andra. En annan nyhet är att du på Boverkets hemsida kan söka efter gjorda energideklarationer. Mer information finns på Boverkets hemsida.

Enligt de nya reglerna ska energiprestandan tydligt anges i annonser när byggnader ska säljas eller hyras ut. Du som spekulant på till exempel en villa eller bostadsrätt eller som är en blivande hyresgäst kan därför på ett enkelt sätt väga in byggnadens energiegenskaper i ditt val.

Regelverket för energideklarationerna består av lagen om energideklaration för byggnader, förordningen om energideklaration för byggnader samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader och Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert

Tillsynen flyttas

Boverket har tagit över tillsynen från kommunerna. Det innebär att Boverket har tillsyn över att en energideklaration har upprättats, visats eller överlämnats. Tillsynen gäller även att en uppgift om byggnadens energiprestanda finns med vid annonseringen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2022