Gå till innehåll

Verktygsfält

Dalbobergen - med knotiga ekar och vidunderlig utsikt

En segelbåt styr ut över Vänern och blir nästan svår att se när solen glittrar i vattenytan. Du får kisa med ögonen för att följa den med blicken. Själv står du på Dalbostigen med fötterna på fast mark. Bakom ryggen viskar vinden genom skogens träd. Ibland hörs fågelkvitter, stegen från en joggare eller glada barnröster.

Dalbobergens naturreservat börjar vid Kronbloms stubbe i söder. Därifrån följer det Vänerns strand, nästan hela vägen från Dalbobron till Ursand. Det är över tre kilometer. Samtidigt är reservatet bara ett par hundra meter brett. Genom hela området ringlar sig Dalbostigen. Ofta går den ganska högt över vattnet med slående utsikt. Långt där borta ser du Vänersnäs och de tydliga siluetterna av tvillingarna Halle- och Hunneberg.

Krattekar

För tvåhundra år sedan fanns nästan inga träd alls i Dalbobergen. Då var det istället kal mark där djuren gick och betade. Det är svårt att tänka sig, för nu är det nästan bara skog. Mycket barrskog med tall och gran, men också lövskog. Om du tittar på marken ser du kanske blåsippa, skogssvingel eller tandrot. Eller varför inte något småkryp? I branterna mot Vänern hittar du knotiga små ekar som formats av vind och älgars bete. De kallas ofta för krattek och ser ganska roliga ut.

En fin höstdag tittar du kanske mot himlen istället. Följer en ormvråk med blicken och snart ser du en till. Det har hänt att fler än 1000 ormvråkar flugit förbi på samma dag. Men också massor av småfåglar, änder och vadare. Det är ett viktigt stråk för höstens flyttfåglar. Vilken tur att det finns ett fågeltorn nära Dalbobron, alldeles utanför reservatets södra ände.

Dalbobergens naturreservat bildades år 2002 och är ett av två kommunala reservat. Det vill säga kommunen har bildat och sköter om naturreservatet. Det andra är Nygårdsängen. Det går bra att ta sig hit till fots och även ta med barnvagn längs hela Dalbostigen. Den som kommer med bil kan parkera i vardera ända av naturreservatet. Det finns också parkeringsplatser längs vägen mot Ursand.

Att tänka på

Det är en upplevelse att besöka Dalbobergen året om. Men det finns vissa saker att tänka på i naturreservatet. Som besökare är det inte tillåtet att:

  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och ris.
  • plocka eller samla in växter, växtdelar eller tickor annat än i studiesyfte (undantag är bär och annan svamp än tickor).
  • insamla insekter eller andra djur eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet.
  • tälta eller uppföra vindskydd.
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats.
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • utan tillstånd av naturvårdsförvaltaren anordna snitslade, eller på annat sätt markerade, spår eller orienteringskontroller.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande.
  • framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser (undantag för särskilda åtgärder i samband med kabeldragningar eller fyrarnas underhåll).

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2022