Gå till innehåll

Verktygsfält

Ansvarsfördelning kommun och region

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Det gäller personer som bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (kommunal primärvård, hemrehabilitering) eller vistas i dagverksamhet.

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus.

Kommunal primärvård är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant.

Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024