Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Elevhälsan i grundskolan

Elevhälsan stöttar alla elever att få den ledning och stimulans som de behöver för att må bra och utvecklas så långt som möjligt.

Skolans elevhälsa har som uppdrag att du som elev ska klara av ditt skolarbete och nå målen för utbildningen. Både din fysiska och psykiska hälsa är viktiga förutsättningar för att klara skolan.

I elevhälsan arbetar bland annat skolsköterskan som du träffar vid hälsobesök eller när du vaccineras. Skolkuratorn, som också tillhör elevhälsan, kan du träffa till exempel om du känt dig ledsen under en period eller om du behöver en vuxen att prata med.

Du kan alltså besöka elevhälsan oavsett om du upplever fysiska eller psykiska besvär. Det kan handla alltifrån om att du har ont i armen till att du har känt dig nedstämd eller ledsen under en längre period.

Om du har svårt i skolan och behöver stöttning så kan du få hjälp av elevhälsan. Tillsammans kan ni lägga upp en plan för att du ska klara av att uppnå målen för utbildningen.

Elevhälsan finns även att prata med om du exempelvis känner dig kränkt eller blir mobbad av en klasskamrat/lärare. Elevhälsan kommer att hjälpa dig och försöka hitta en lösning. För dig som inte vågar kontakta elevhälsan, kan du be dina föräldrar att göra det.

Din lärare eller rekor kan hjälpa till att ta kontakten med elevhälsan.

Under din tid i grundskolan får du träffa skolsköterskan på planerade hälsobesök. Hälsobesök erbjuds vid minst tre olika tillfällen, i förskoleklass och i åk 4 samt åk 8. Hälsobesöket görs för att se att du mår bra och växer som förväntat.

Vid hälsobesöket får du väga och mäta dig, göra en ryggkontroll samt ha ett hälsosamtal där ni pratar om bland annat mat, sömn och trivsel i skolan. På högstadiet pratar ni även om till exempel alkohol, tobak, droger samt sex och relationer.

Följande personal utgör tillsammans med skolans rektor ett elevhälsoteam.

  • Skolkurator
  • Skolsköterska/skolläkare
  • Skolpsykolog
  • skollogoped
  • Specialpedagog

I Vänersborgs kommun finns även ett mobilt skolteam som har fokus på ökad skolnärvaro.

Elevhälsan har tystnadsplikt, vilket betyder att elevhälsan inte får berätta om eller lämna ut uppgifter om en elev. Därför ska du känna dig trygg när du vill prata med elevhälsan.

Det kostar såklart ingenting att träffa elevhälsan.

Text: Nadia Anwari

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024