Gå till innehåll

Verktygsfält

Råd och stöd - Familjens hus

Råd- och stödenheten träffar familjer och barn/ungdomar i åldern 0-20 år som har behov av stöd till förändring i sin familj eller sin livssituation.

Vi möter föräldrar och barn eller ungdomar både individuellt och i grupp. Man kan som förälder eller ungdom själv ta kontakt med oss för att få stöd och man kan även komma till oss efter kontakt med socialsekreterare.

Vilka är vi?
På enheten arbetar familjebehandlare och fältsekreterare med lång erfarenhet och utbildning kring föräldraskap, barn/ungdomar och relationer. Vi som arbetar här har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Vad gör vi?
Familjebehandlarna erbjuder både individuella samtal till barn, ungdom eller förälder samt gemensamma familjesamtal. Vi erbjuder stödgruppsverksamhet till barn och ungdomar, föräldragrupper och råd och stödsamtal.

Fältsekreterarna jobbar uppsökande i ungdomarnas arenor på skolor, fritidsgårdar, på stan mm och erbjuder både samtal och flertal olika aktiviteter till ungdomar. Fältsekreterarna finns också till för dig som förälder om du önskar råd om ungdomars vardag, om du är orolig för din ungdom eller tror att det kan vara bra att din ungdom får kontakt med fältarna.

Varför går man i familjebehandling?
Gemensamt brukar vara att man inte vet hur man ska ta sig vidare och behöver då någon att samtala med eller få praktisk vägledning av. Familjebehandling är en möjlighet för hela eller delar av familjen att förändra sin livssituation, förbättra sina relationer och förhållningssätt till varandra. Insatsen kan bedrivas både i våra lokaler eller i hemmet.

Med samtalet som grund i arbetet utforskar vi det som fungerar och det som är svårt och jobbigt. Ni får en möjlighet att prata om just det som är svårt för dig/er, ert bekymmer, oro eller funderingar kring föräldraskapet. I samtalen försöker vi tillsammans hitta lösningar på familjens svårigheter för att få vardagslivet att fungera bättre. Som förälder kan man hitta andra infallsvinklar i sitt föräldraskap och nya förhållningssätt. Vi vet att det inte alltid är så enkelt att vara förälder eller att få familjelivet att fungera. Vår ambition är att kunna bidra till att er familj får ett bättre fungerande samspel samt förståelse för varandra som skapar utrymme för acceptans och att alla får möjlighet att växa.

Exempel på vanliga bekymmer och frågor man kan samtala om i familjebehandling:

 • Räcker jag till som förälder?
 • Är jag ensam om att ha det så här?
 • Min tonåring lyssnar aldrig!
 • Jag känner mig som en dålig förälder!
 • Vi har så många konflikter hemma!
 • Min tonåring vill inte gå till skolan.
 • Jag är orolig för att min tonåring testar droger eller alkohol.
 • Hur ska jag få mitt barn att lyssna på mig?
 • Hur ska jag tänka kring regler och rutiner?
 • Jag får inte vardagsrutinerna att fungera.
 • Jag känner mig stressad och arg hela tiden och bara klagar på mitt barn.
 • Hur kan jag förstå mitt barn eller min ungdom bättre?
 • Vi som skilda föräldrar är inte överens om hur vårt barn ska ha det och vad som ska gälla.
 • Jag tror att mitt barn behöver prata med någon om att jag som förälder mår dåligt och inte orkar ibland.

Läs mer om vilka föräldragrupper och vilka stödgrupper för barn vi erbjuder under Relaterad information.

Kontakt
Kontaktuppgifter till familjebehandlare och fältsekreterare hittar du under Relaterad information. Kan vi inte svara så lämna gärna ett meddelande så ringer vi tillbaka så snart vi kan.

Du kan också upprätta en kontakt med vår verksamhet via beslut från socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten genom att kontakta mottagningsgruppen, se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024