Gå till innehåll

Verktygsfält

Landsbygdsutveckling

Exempelbild för undersida

Lokal utveckling genom Leader ger dig möjligheten att främja idéer som kan forma den lokala utvecklingen. Oavsett om du bor på landsbygden eller i staden kan du engagera dig, föra fram dina idéer och ansöka om finansiering för projekt som syftar till att förbättra din närmiljö. Konceptet fokuserar på att utveckla ditt lokala samhälle med hänsyn till dess unika förutsättningar.

Leaderstöd för olika projekt finansieras av EU genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, samt av svenska staten, kommuner och ibland regioner. Under perioden 2023-2027 finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor tillgängliga för att främja konkurrenskraften och utvecklingen av Sveriges landsbygder.

Inom Leader skapar en samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor en stark grund för att stödja lokal utveckling. Representanter från dessa tre sektorer bildar tillsammans en ideell förening, vars styrelse kallas Local Action Group (LAG). LAG är ansvarig för att leda föreningens arbete och arbetar inom ett specifikt geografiskt område, kallat leaderområde. Målet är att främja skapandet av attraktiva områden med konkurrenskraftiga verksamheter, främja etableringen av nya företag och öka antalet arbetstillfällen.

I Vänersborg finns två Leaderområden. "Leader längs Göta älv & Lillån" täcker de södra delarna av Vänersborgs kommunen medan "Framtidsbygder" fokuserar på de norra delarna av kommunen. Dessa Leaderområden syftar till att främja utvecklingen och skapa en positiv förändring i sina respektive geografiska områden.

Leaderstöd kan sökas av föreningar, företag och andra organisationer som har projektidéer som kan främja landsbygdsutvecklingen. Dessa projekt måste överensstämma med den unika utvecklingsstrategin för det specifika leaderområdet och ha en positiv påverkan på många människor. Projekten som har en bred allmännyttig inriktning kan få mer omfattande stöd.

Om du har en projektidé, bör du kontakta ditt lokala leaderområde för att utforska de möjligheter som finns tillgängliga.

https://framtidsbygder.se/ Länk till annan webbplats.

https://leadergotaalv.se/ Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 december 2023