Gå till innehåll

Verktygsfält

FrukostForum

Välkommen till vårt välbesökta företagsnätverk för Vänersborgs näringsliv, helt kostnadsfritt!

Nio gånger om året, oftast andra torsdagen i månaden, träffas näringslivet i Vänersborg för att nätverka, utbyta erfarenheter och hålla sig uppdaterade. Det är alltid aktuella ämnen som avhandlas med gästerna i vår morgonsoffa och antalet anmälda snittar numera på 120 deltagare vid varje tillfälle. Det fysiska mötet är värdefullt för vårt näringsliv, det hjälper till att stärka kontakter och generar affärer och tillväxt för Vänersborg.

Träffarna är helt kostnadsfria och anmälan sker inför respektive träff. Näringslivsavdelningen bjuder på kaffe och smörgås från kl. 08.00, själva programmet startar 08.30.

Varmt välkommen!

FrukostForum 11 maj

Varmt välkommen till vårens sista FrukostForum i Bojorten

Denna gång har vi lite extra fokus på attraktionskraft, som är en viktig del i den kommande näringslivsstrategin. Dels för att vi behöver vara konkurrenskraftiga när det gäller företagsetableringar, inflyttning och kompetensförsörjning men också för att den enskilda företagaren ska vara en attraktiv arbetsgivare och våga satsa långsiktigt. Morgonen lyfter begreppet attraktionskraft ur olika perspektiv.

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Det innebär att platåberglandskapet har geologiska platser och landskap som är av internationell betydelse – platser som ses som världsunika. Anna Bergengren, koordinator för geoparken berättar om arbetet bakom och möjligheterna framåt.

Katarina Dahl från Ronnums Herrgård berättar om vilka möjligheter hon ser med geoparken, vad attraktionskraft betyder ur ett besöksnäringsperspektiv och hur de som arbetsgivare arbetar för att attrahera personal.

Vi uppmärksammar också satsningar med kopplingar till friluftsliv och naturupplevelser. Maria Loheden berättar om företaget Kayakomaten, som startar upp inom kort.

Leader beviljar projektstöd för landsbygdsutveckling och Vänersborg har fördelen att finnas med i två olika leaderområden; Framtidsbygd och Leader Göta Älv och Säveån. Verksamhetsledarna Pär Näslund, Annika Leander och Karolina Neary berättar om alla möjligheter det finns att söka medel för utveckling. Det handlar om inte mindre än ca 60 miljoner de kommande fem åren!

Det är viktigt att våra unga vågar starta företag. Vi välkomnar därför även UF-företaget Bröd av Bröd till oss denna morgon, ett fint exempel på hur det unga företagandet stärker vår attraktion.

Vi får också en glimt av den nationella kampanjen ”Ingen puls utan din” som just nu körs i 52 av Sveriges städer. Vänersborgs kommun och Forum Vänersborg är med i Svenska stadskärnors arbete och samverkar för att lyfta handel, verksamheter och besöksnäring ur ett lokalt perspektiv.

Sofia Jessen, Vänersborgs näringslivschef och Erik Torstensson, vår eminente programledare, guidar oss genom morgonen.

Anmälan: https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=364491ad4d3f1a68ff672c532ef76c0408f814b&Origin=Direct Länk till annan webbplats.

 • 10 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

 • 11 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • (6 maj - inställt)
 • 17 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 16 december

Har du en koppling till näringslivet i Vänersborg är du välkommen att anmäl dig till vår e-postlista för att ta del av våra utskick och inbjudningar.

Skicka ett e-postmeddelande till Näringslivsavdelningen så lägger vi till dig.

E-post: naringsliv@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 maj 2023