Hoppa till innehåll

 

Upphandling och inköp

Vänersborgs kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora belopp.

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet. Arbetet sker i samverkan med verksamheter runt om i kommunen.

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

För att kunna bli leverantör till Vänersborgs kommun måste du delta i någon av våra offentliga upphandlingar.

Upphandlingsplan 2022 Vänersborgs Excel, 16 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 16 kB)

Upphandlingsplan 2022 Trollhättan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förfrågningsunderlag och annonser på Visma/Opic hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.