Gå till innehåll

Verktygsfält

Näringslivsstrategi 2024-2030

Var med när vi tillsammans under året tar vi fram en ny näringslivsstrategi för Vänersborg.

Vi skapar nu en ny långsiktig strategi med ett gemensamt perspektiv för hur vi tillsammans äger aktiviteter för ökad tillväxt. Utifrån den nya strategin är vi rustade att skapa handlingsplaner som kan fokusera på insatser som är aktuella.

Fram till och med våren 2023 genomför näringslivsavdelningen workshops och samlar in tankar, idéer och synpunkter på hur vi ska utforma nästa näringslivsstrategi. I det förarbeta workshopsmaterialet finns 6 föreslagna rubriceringar som bygger på regionala, delregionala och lokala utmaningar.

  • Företagsdialog
  • Etablering och tillväxt
  • Infrastruktur och digitalisering
  • Innovation och omställning
  • Kompetensplanering
  • Attraktionskraft

Workshoparna äger rum under hösten och vårens områdesträffar, där du som företagare har möjlighet att påverka och komma med input på den nya strategin. Länk till Områdesträffar hittar du nederst under Relaterad information.

Enkätsvar

Har du som företagare inte möjlighet att medverka på någon av de områdesträffar där workshoparna genomförs, finns möjlighet att lämna in dina synpunkter digitalt genom vår enkät. Länken till enkäten hittar du nederst under Relaterad information.

Vi vill också att våra förtroendevalda kommunpolitiker involveras i framtagningen och för att samla in synpunkter inför framtagningen så finns även en länk till dig som politiker. Länken till enkäten hittar du nederst under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2023