Hoppa till innehåll

 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Fakta om det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunen har ansvar för att hålla sig uppdaterad om hur de ungdomar mellan 16-20 år, som inte fullföljt gymnasiet och inte studerar, är sysselsatta, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret.

Det innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullföljt gymnasieskolan och inte bedriver studier.

Syftet är att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder som motiverar till studier först och främst.

KONTAKT

Vänersborgs Kommun
Arbetsmarknadsenheten

Besöksadress
Resurshuset
Östra vägen 5

Arbetskonsulent för unga
Ulrica Johansson

Telefon:
0521-72 24 63

E-post:
Skicka mail till Ulrica

----------------------------------------

Enhetschef
Alexander Oskarsson

Telefon
0521- 72 10 65