Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadsenheten

Arbetmarknadsåtgärder är en statlig angelägenhet och kommunen har i  liten utsträckning en laglig skyldighet att bidra med åtgärder. I praktiken finns dock ett stort intressefrån kommunens sida att kunna påverka arbetsmarknadsfrågorna.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten.

Socialnämnden är ansvarig för planering och åtgärder och utför genom arbetsmarknadsenhetenen uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och styrs utifrån de åtgärder som riksdagen beslutar om.  

Kommunens insatser inom området syftar till att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.  

Personer som kan vara aktuella är de som anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden t.ex. varit långvarigt arbetslösa eller som har funktions- eller arbetshinder av olika slag. Exempel på åtgärder är anställningsstöd, offentligt skyddat arbete, lönebidrag samt jobb- och utvecklingsgaranti. Den enskildes förutsättningar skall sättas i fokus och utgöra grunden för de åtgärder som beslutas.

Välkommen till Arbetsmarknadsenheten

En väg in - flera vägar ut


Verksamheten vänder sig till dig som bor i Vänersborgs kommun, är mellan 25-64 år och som har behov av insatser och stöd för att kunna närma dig arbete eller studier. Du kan delta i de praktiska verksamheterna, externa placeringar och/eller språkträning. I de fall när verksamheten kräver det kan du behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Arbetsmarknadsenhetens (AME) uppdrag är att stötta och hjälpa dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Vi har ett individfokus och du kommer under deltagandet att stöttas av arbetsledare, arbetskonsulent och övrig personal. Fyll i denna ansökan tillsammans med din handläggare från t.ex. Arbetsförmedlingen eller Individ- och familjeomsorgen och skicka in den till Arbetsmarknadsenheten.
Din planering på AME börjar med ett möte med en arbetskonsulent.
Välkommen med din ansökan!

Ansökningsblankett finns här (, 332 kB)

Broschyr Arbetsmarknadsenheten finns härWord (word, 1 MB)

Om du vill skriva ut broschyren så välj att skrivaren ska vända längs kortsidan.

 

KONTAKT

Arbetsmarknadsenheten

Enhetsschef:
Alexander Oskarsson

Besöksadress:Östra vägen 5

Telefon:
0521-72 10 65

E-post: alexander.oskarsson@vanersborg.se                                                                             

Telefon reception:
0521-72 13 00

Telefax:
0521-72 13 85

 

UngResurs                                           

Besöksadress:
Östra vägen 5

Telefon:  
0521-72 24 52

E-post: ungresurs@vanersborg.se