Hoppa till innehåll

 

Arbetsmarknadsenheten

En väg in - flera vägar ut

Arbetsmarknadsenheten (AME) består av tre olika inriktningar; Utredning, Vägledning, & Etablering. Aktivitetshuset Fisketorget finns även under AME's paraply.

Arbetsmarknadsenheten vänder sig till personer som bor i Vänersborgs kommun, är mellan 16-64 år och som har behov av insatser och stöd för att kunna närma sig arbete eller studier. Personen kan delta i de praktiska verksamheterna, externa placeringar och/eller språkträning. I de fall när verksamheten kräver det, kan ett utdrag ur belastningsregistret behövas.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stötta och hjälpa personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Utredning
Vägledning
Etablering

Besöksadress
Resurshuset
Östra vägen 5

Receptionen
0521-72 13 00

Enhetschef
Utredning & Fisketorget
Mikael Werner
0521-72 13 83
Klicka för att skriva mail  

Enhetschef
Vägledning & Etablering
Alexander Oskarsson
0521-72 10 65
Klicka här för att skriva mail