Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadsenheten

Arbetmarknadsåtgärder är en statlig angelägenhet och kommunen har i  liten utsträckning en laglig skyldighet att bidra med åtgärder. I praktiken finns dock ett stort intresse från kommunens sida att kunna påverka arbetsmarknadsfrågorna.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos kommunstyrelsen, som också sätter mål för verksamheten.

Socialnämnden är ansvarig för planering och åtgärder och utför genom arbetsmarknadsenhetenen uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Kommunens insatser inom området syftar till att ge personer som inte kommit in på eller som förlorat kontakten med arbetsmarknaden meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.  

Personer som kan vara aktuella är de som anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden t.ex. varit långvarigt arbetslösa eller som har funktions- eller arbetshinder av olika slag. Den enskildes förutsättningar skall sättas i fokus och utgöra grunden för de åtgärder som beslutas.

Välkommen till Arbetsmarknadsenheten

En väg in - flera vägar ut


Verksamheten vänder sig till personer som bor i Vänersborgs kommun, är mellan 16-64 år och som har behov av insatser och stöd för att kunna närma sig arbete eller studier. Personen kan delta i de praktiska verksamheterna, externa placeringar och/eller språkträning. I de fall när verksamheten kräver det, kan ett utdrag ur belastningsregistret behövas.

Arbetsmarknadsenhetens (AME) uppdrag är att stötta och hjälpa personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Vi har ett individfokus och vi som stöttar är arbetsledare, arbetskonsulent och övrig personal.

KONTAKT

Arbetsmarknadsenheten

Enhetsschef:
Alexander Oskarsson

Besöksadress:Östra vägen 5

Telefon:
0521-72 10 65

E-post: alexander.oskarsson@vanersborg.se                                                                             

Telefon reception:
0521-72 13 00

Telefax:
0521-72 13 85

 

UngResurs                                           

Besöksadress:
Östra vägen 5

Telefon:  
0521-72 24 52

E-post: ungresurs@vanersborg.se